CARTA DE SERVEIS
SEGUIMENT COMPROMISOS Abril - Desembre 2018 (*)
Servei d'Activitats Econòmiques
Servei d'Ocupació
Servei de Consum
Comerç
(*) El seguiment correspon només a les Cartes de Servei aprovades l'any 2017