CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

CONTRACTACIÓ

INFORMACIÓ GENERAL   
Informació general sobre la contractació pública, dades de contacte, clàusules socials i altra informació  relacionada
PERFIL DEL CONTRACTANT
AJUNTAMENT DE TERRASSA
PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Informació sobre els expedients als que podeu accedir  i indicacions sobre com cercar-los 

SUBVENCIONS MUNICIPALS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ