Descripció, informació objecte de publicitat activa, procediment de queixa per informació no publicada

Segons allò que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, se suspenen i s'interrompen els terminis per a la tramitació de tots els procediments administratius. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l'esmentat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

AVÍS LEGAL: L'Ajuntament de Terrassa permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.