DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula i garanteix l'accés a la informació pública. Totes les persones majors de 16 anys poden sol·licitar tenir accés a la informació i documentació que l'Ajuntament hagi produït o tingui en el seu poder, i que no es trobi publicada a les webs municipals.

INFORMES SEGUIMENT DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Informes que recullen les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Terrassa, amb dades sobre el seu procés de tramitació, de resolució i una relació anonimitzada de cadascuna de les sol·licituds.

 

2020 GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE
2019
2018
2017
2016
2015
Infografia resum
 Informe anual
Annex sol·licituds   
Infografia resum
 Informe anual
Annex sol·licituds   
Infografia resum
 Informe anual

 

Infografia resum
 Informe anual

 

Infografia resum
 Informe anual

 

 COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA (GAIP)     

 

En aquest apartat podeu consultar el text íntegre de les resolucions i els acords de mediació adoptats per la Comissió de Garantia del Dret d'accés a la informació, que han posat fi a reclamacions per la denegació de l'accés a la informació de l'Ajuntament de Terrassa.

Resolució 397/2020, de 30 de juliol de 2020_ Acord d'admissió de la reclamació 258/2020, requerint el lliurament de la informació a la persona reclamant

Resolució 245/2020, de 2 d'abril  de 2020_ Acord d'acumulació i inadmissió a tràmit de les reclamacions 197/2020 i 198/2020, perquè no tenen per objecte el dret d'accés a la informació pública

Resolució 237/2020, de 26 de març de 2020_ Acord d'inadmissió a tràmit de la reclamació 192/2020, perquè no té per objecte el dret d'accés a la informació pública

Resolució 548/2019, de 27 de setembre de 2019_ Acord d'inadmissió a tràmit de la reclamació 495/2019, perquè no té per objecte el dret d'accés a la informació pública

Resolució 511/2019, de 4 de setembre de 2019_ Acord de finalització de la reclamació 431/2019, per la pèrdua sobrevinguda del seu objecte

Resolució 479/2019, de 2 d'agost de 2019_ Acord de finalització de la reclamació 382/2019, per la pèrdua sobrevinguda del seu objecte

Resolució 337/2019, de 6 de juny de 2019_ Acord d'inadmissió de la reclamació 322/2019, per manca d'objecte

Resolució 296/2019, de 16 de maig de 2019_ Acord de finalització de la reclamació 195/2019, per la pèrdua sobrevinguda del seu objecte

Resolució 209/2019, de 11 d'abril de 2019_ Acord de finalització de la reclamació 80/2019, per la pèrdua sobrevinguda del seu objecte

Resolució 296/2017, de 1 de setembre de 2017_ Acord de finalització de la reclamació 351/2017, per la pèrdua del seu objecte

Resolució 49/2017, de 15 de gener de 2017_ Acord de desestimació de la reclamació 487/2016, per tractar-se d'esborranys de documentació

Resolució de 19 d'octubre de 2016_ Acord de finalització de la Reclamació 122/2012, en haver-se assolit acord de mediació

Data actualització:  novembre de 2020

Actualització trimestral 

Font: Transparència