Comunicacions anònimes

La Bustia Ètica permet l'anonimat i garanteix la confidencialitat i seguretat de les comunicacions.

Les persones poden facilitar les seves dades identificatives i de contacte o, si ho prefereixen, també poden fer la comunicació de manera anònima.

Hi ha dues opcions per fer la comunicació de manera anònima:

   1.  Utilitzant el navegador propi però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. A tenir en compte que en aquest cas queda rastre de l’adreça IP des de la qual es fa la comunicació.

   2.  Garantint plenament l’anonimat de la comunicació en l’entorn digital (també de l'adreça IP, que pot identificar qui navega per internet), utilitzant una xarxa d'anonimització. L'eina més utilitzada és el navegador TOR.

Per fer ús de TOR, cal baixar el navegador des de la pàgina de descàrrega. En aquest enllaç, podeu veure un vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR.

TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat a internet. Quan us connecteu a internet amb TOR, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-se directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

 

Més informació
Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés

 

Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Terrassa
          Eina creada per Xnet i Ajuntament de Barcelona