Canal segur per comunicar conductes que puguin ser contràries a l'ètica i la integritat institucional

Si heu detectat una mala praxi i podeu aportar proves al respecte, envieu la informació a través d'aquest canal
Més informació

Accés a la Bústia Ètica i de Bon Govern

 

Més informació
Aquesta aplicació és el canal prioritari d'admissió de les comunicacions de la bústia ja que és l'únic que garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions durant tot el procés

 

La Bústia Ètica és un canal de comunicació segur que permet que qualsevol persona pugui comunicar conductes dutes a terme per l'Administració municipal que puguin resultar contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració determinats en el marc normatiu vigent.

Recordeu que per realitzar altres tipus de comunicacions, disposeu dels següents canals:

 Comunicació d'incidències de manteniment, senyalització i neteja: Cuidem Terrassa

Bústia destinada a la formulació de consultes, suggeriments i queixes

Presentació d'instàncies genèriques al Registre General de l'Ajuntament de Terrassa

Comunicació de queixes a l'Oficina de la Síndica de Greuges de Terrassa 

Si teniu alguna consulta respecte la Bústia Ètica i de Bon Govern, podeu enviar-la a l'adreça de correu electrònic transparencia@terrassa.cat

Perqu
Ajuntament de Terrassa
          Eina creada per Xnet i Ajuntament de Barcelona