INFORMACIÓ DE GESTIÓ FOMENT DE TERRASSA SA

INFORMACIÓ DE GESTIÓ

 

En aquest apartat es poden consultar els documents, informes i memòries elaborats per la societat en relació amb la seva activitat:

Memòries del Servei d'Ocupació-Foment de Terrassa

Data actualització: octubre de 2020                 

 Actualització trimestral                                      

Font: Foment de Terrassa SA