CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS FOMENT DE TERRASSA SA

CONTRACTACIÓ

 

Perfil del contractant Foment de Terrassa SA  (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

SUBVENCIONS

 

La societat municipal Foment de Terrassa SA no concedeix subvencions

CONVENIS

 

En cas que la societat subscrigui algun Conveni de col·laboració, es publicarà en aquest apartat.

Data actualització: octubre de 2020

Actualització trimestral

Font: Foment de Terrassa SA