La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 va acordar iniciar el procés d'elaboració del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa, treballs que van concloure en la sessió de la Comissió celebrada el dia 11 d'octubre de 2018.

El Codi Ètic i de Conducta és una disposició normativa que recull els valors i principis ètics i de bon govern que han d'observar les persones a les que li és d'aplicació (càrrecs electes, alts càrrecs i personal eventual o de confiança política), amb la finalitat de millorar l'estructura ètica de l'Ajuntament de Terrassa i reforçar la confiança de la ciutadania en aquesta institució.

A continuació es mostra el seguiment del procés de tramitació del Codi Ètic i de Conducta i la documentació relacionada en cadascuna de les fases:

FASE INICIAL :  Accés a la informació relacionada
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA :  Accés a la consulta
APROVACIÓ INICIAL : Aprovació per unanimitat per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 29 de novembre de 2018

Text aprovat inicialment

EXPOSICIÓ PÚBLICA : Del dia 20 de desembre de 2018 fins el dia 4 de febrer de 2019 (ambdós inclosos)

Anunci BOPB

APROVACIÓ DEFINITIVA : Per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 28 de març de 2019

Acord d'aprovació definitiva

Anunci BOPB

Text del Codi Ètic i de Conducta

ENTRADA EN VIGOR : 4 de juny de 2019

Data actualització: gener de 2020          

Actualització:  en produir-se canvis 

Font: Transparència