CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DE L’AJUNTAMENT DE TERRASSA

Consulta pública prèvia que té per objectiu recollir les opinions i aportacions de la ciutadania i organitzacions sobre el projecte d'elaboració del Codi de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa.

ÀREA:  Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
SERVEI RESPONSABLE:  Servei de Transparència
TERMINIS CONSULTA: Del 9 al 28 de juny de 2017 (ambdós inclosos)
COM PARTICIPAR-HI: Presentació de propostes tancada
DOCUMENT BASE DE LA CONSULTA:  Document base consulta prèvia elaboració Codi de Conducta   
ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA:  Informació general Codi de Conducta   

Resolució Consulta pública prèvia a l'elaboració del Codi de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa   

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Títol V, Capítol I)   

Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern (Títol VI)    

APORTACIONS A LA CONSULTA PRÈVIA:  Relació d'aportacions realitzades   
RESULTAT DE LA CONSULTA PRÈVIA:  Tractament de les aportacions realitzades   

Data actualització: desembre de 2018