NORMATIVA I INFORMACIÓ JURÍDICA

MODIFICACIONS NORMATIVES

INFORMACIÓ JURÍDICA
Resolucions administratives i judicials de rellevància
En aquesta pàgina trobareu la relació de resolucions judicials que afecten a l’Ajuntament de Terrassa, que han estat dictades des de l’any 2011.

 

PORTAL JURÍDIC DE CATALUNYA 
Al Portal Jurídic de Catalunya s'hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets i les ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, des del núm. 1 (segona època) de 5 de desembre de 1977.
DICTAMENS COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA
La Comissió Jurídica Assessora és un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya, encarregat de vetllar per la legalitat de l’actuació de les administracions catalanes. Trobareu a continuació els dictàmens emesos relacionats amb l'Ajuntament de Terrassa. 
DIRECTIVES, INSTRUCCIONS, CIRCULARS I RESPOSTES A CONSULTES SOBRE LES NORMES
Si existeix alguna directiva, instrucció, circular i/o resposta a consultes sobre alguna norma que tingui una incidència especial sobre la seva interpretació, es publicarà en aquest espai.