AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA

INDICADORS TRANSPARÈNCIA ITA
Els Índexs de Transparència que elabora i publica Transparència Internacional Espanya estan dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques, a través de l'avaluació de les dades i la informació publicada a la seva pàgina web en relació amb un conjunt d'indicadors i àrees de transparència, tal com s'explica de forma clara i detallada a la Metodologia de cadascun d'ells.
Avaluació transparència Ajuntaments ITA 2017
Resultats obtinguts per la ciutat de Terrassa
Nivell de compliment legal i publicació de contractes i licitacions per part dels Ajuntaments
       ITA       Transparència Internacional 
  Font: Transparència Internacional
INDICADORS INFOPARTICIPA
El Segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB (LPCCP) als webs municipals que publiquen una informació que facilita que qualsevol ciutadana o ciutadà tingui coneixement sobre qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast.
          Resultat obtingut avaluació 2018
          Mapa Infoparticipa
 
  Font: Infoparticipa
SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA
La llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atribueix al Síndic de Greuges la competència per a avaluar-ne el compliment per part dels subjectes obligats. 
INFORMES ANUALS SOBRE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Juliol de 2017
Juliol de 2016
Podeu accedir a través del següent enllaç a tota la documentació publicada pel Síndic de Greuges de Catalunya
  Font: Síndic de Greuges de Catalunya