SERVEIS, TRÀMITS I ACTIVITAT MUNICIPAL

SERVEIS
CATÀLEG DE SERVEIS
Accés a la consulta dels serveis que us ofereix l'Ajuntament de Terrassa.
CARTES DE SERVEIS
Una Carta de Serveis és un document adreçat a les persones usuàries d’un servei que informa sobre els serveis que presta i els compromisos de qualitat que assumeix per a proporcionar un millor servei.
OFICINES I SERVEIS MUNICIPALS
ACTIVITAT DELS SERVEIS
PROJECTES D'EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ
Memòries valorades, projectes d'obres i projectes d'urbanització aprovats
Plànol d'obres   Plànol interactiu amb la informació sobre les obres que es realitzen a la ciutat
MOBILITAT
Talls i restriccions de trànsit
Plànol interactiu afectacions trànsit