CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ MUNICIPAL
licitacions A PARTIR DE 2015
PLATAFORMA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Procediments en tràmit (anuncis de licitació)
Procediments adjudicats 
Renúncies i desistiments
Licitacions programades - actualment no hi ha licitacions programades
ALTRA INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ
Personal adscrit per empreses adjudicatàries de contractes 
Contractes de concessió i gestió dels serveis públics 
En breu trobareu publicada tota la informació relacionada amb els contractes de concessió i gestió de serveis públics en aquest apartat
INFORMACIÓ SOBRE  SUBVENCIONS MUNICIPALS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
SUBVENCIONS MUNICIPALS
Ordenança general de subvencions
Aquesta ordenança es troba en procés de revisió i modificació. Podeu consultar la informació sobre aquest procés a través del següent enllaç.
Bases atorgament subvencions 2016
Convocatòria 2016 
Subvencions atorgades 2016 
Subvencions atorgades 2015 
Subvencions atorgades exercicis anteriors (2011 a 2014) 
Control econòmic i financer subvencions:   2015    2014