CONTRACTES, CONVENIS I SUBVENCIONS

INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ MUNICIPAL
licitacions A PARTIR DE 2015
PLATAFORMA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Procediments en tràmit (anuncis de licitació)
Procediments adjudicats 
Renúncies i desistiments
Licitacions programades - actualment no hi ha licitacions programades
ALTRA INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ
Personal adscrit per empreses adjudicatàries de contractes 
Contractes de concessió i gestió dels serveis públics 
En breu trobareu publicada tota la informació relacionada amb els contractes de concessió i gestió de serveis públics en aquest apartat
INFORMACIÓ SOBRE  SUBVENCIONS MUNICIPALS I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ