PRESSUPOST 2018

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat definitivament, en data 22 de febrer, el pressupost municipal corresponent a l'exercici 2018.

DOCUMENTACIÓ PRESSUPOST 2018

message-information-48El pressupost 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.

S'aprova anualment i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió de l'Ajuntament.

Més informació    

CLASSIFICACIONS DEL PRESSUPOST (Ingressos i despeses)

  • Orgànica (qui ingressa i qui gasta)
  • Per programes (per a què es gasta i s’ingressa)
  • Econòmica (què s’ingressa i en què es gasta)

PRESSUPOSTOS EXERCICIS ANTERIORS

Podeu accedir a través dels següents enllaços:

2017

2016

2015

Anteriors

LES  XIFRES DEL PRESSUPOST

          Pressupost Ingressos
          Pressupost despeses  
          Pressupost Programes i Capítols
          Inversions 
         Plans i Programes Inversió i Finançament 2019-2021

EL PRESSUPOST CONSOLIDAT (Ajuntament i societats participades)

          Pressupost Consolidat
          Eco-Equip, S.A.M.
          Egarvía, S.A 
         Foment de Terrassa, S.A
         Funerària de Terrassa, S.A.U.
         Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SAU
         Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A
        Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L
        Parc Audiovisual de Catalunya, S.L.

INFORMES CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

          Districtes 1 i 4
          Districtes 2 i 3
          Districtes 5 i 6

Data actualització: juliol de 2018

Propera actualització: octubre de 2018

Font: Serveis Econòmics