PRESSUPOST 2018

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat definitivament, en data 22 de febrer, el pressupost municipal corresponent a l'exercici 2018.

DOCUMENTACIÓ PRESSUPOST 2018

message-information-48El pressupost 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.

S'aprova anualment i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió de l'Ajuntament.

Més informació    

CLASSIFICACIONS DEL PRESSUPOST (Ingressos i despeses)

  • Orgànica (qui ingressa i qui gasta)
  • Per programes (per a què es gasta i s’ingressa)
  • Econòmica (què s’ingressa i en què es gasta)

PRESSUPOSTOS EXERCICIS ANTERIORS

Podeu accedir a través dels següents enllaços:

2017

2016

2015

Anteriors

INFORMES CONSELLS MUNICIPALS DE DISTRICTE

          Districtes 1 i 4
          Districtes 2 i 3
          Districtes 5 i 6

Data actualització: setembre de 2018

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Serveis Econòmics