L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat el pressupost municipal corresponent a l'exercici 2021. Podeu consultar en aquesta pàgina tota la informació relacionada

Presentació proposta Pressupost Municipal 2021      

     EL PRESSUPOST

El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern de la ciutat.

Conté la previsió d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l'eina clau per a la gestió pública.

Més informació

EXERCICIS ANTERIORS  

Podeu accedir a través dels següents enllaços:
     2020        2019        Anteriors 

Data actualització: març de 2021

Propera actualització: en produir-se canvis 

Font: Serveis Econòmics