L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat el pressupost municipal corresponent a l'exercici 2020. Podeu consultar en aquesta pàgina tota la informació relacionada.

Presentació proposta Pressupost Municipal 2020

    EL PRESSUPOST 

El pressupost és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.
Conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió pública.
Més informació

EXERCICIS ANTERIORS  

Podeu accedir a través dels següents enllaços:
     2019        2018        Anteriors 

Data actualització: novembre de 2019

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Serveis Econòmics