ACORDS DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITATS

Tant els càrrecs electes com el personal directiu i la resta del personal municipal han de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada.

 

Compatibilitats del personal municipal aprovades pel Ple municipal   

Compatibilitats dels càrrecs electes aprovades pel Ple municipal   

Data actualització: abril de 2018          

Propera actualització: juliol de 2018             

Font: Organització i recursos humans