PLA DE MANDAT 2015-2019

 

El Pla del Mandat 2015-2019 constitueix el full de ruta de l'Ajuntament de Terrassa per als anys vinents. Es tracta d'un document estratègic en el qual queden fixades les principals línies d'actuació del Govern Municipal, que es desenvoluparan any rere any i que es concreten en els Plans d'acció municipal i els pressupostos anuals.

PRIORITAT 1

Potenciar l’activitat econòmica per tal de reduir l’atur i facilitar la creació de feina estable i de qualitat

 

Compromisos i
estat d'execució

PRIORITAT 2

Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom

 

 

Compromisos i
estat d'execució

PRIORITAT  3

Millorar el model urbà de Terrassa i potenciar la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja

 

Compromisos i
estat d'execució

PRIORITAT 4

Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració de la ciutadania en el govern de Terrassa i renovar l’administració municipal

Compromisos i
estat d'execució

PRIORITAT 5

Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa

 

Compromisos i
estat d'execució