CATÀLEG DE SERVEIS MUNICIPALS

El Catàleg dels principals Serveis que l'Ajuntament de Terrassa posa a disposició de la ciutadania. Podeu accedir a la informació corresponent a cadascun dels serveis municipals, que es troben agrupats per temes i podeu consultar les seves dades seleccionant la categoria que sigui del vostre interès.

Podeu consultar la informació referent a la seva localització i contacte, i les funcions i els tràmits associats que podeu fer-hi. També podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments o propostes d'actuació o millora a través de la Bústia de consultes i suggeriments.

 

CARTES DE SERVEIS        

Les cartes de serveis es configuren com a instruments per a la gestió i millora de la qualitat. Podeu accedir al contingut de cadascuna de les Cartes de Servei, on hi trobareu els compromisos específics establerts per a cada servei.