CÀRRECS DIRECTIUS

El grup d’alts càrrecs de l'Ajuntament de Terrassa està integrat pels càrrecs electes, les persones que ocupen llocs de direcció d’àrea i els gerents de les societats municipals amb participació majoritària.

En aquest espai podreu trobar-hi la relació dels càrrecs directius, amb informació sobre les funcions genèriques que desenvolupen així com el seu perfil i trajectòria professional i el règim de dedicació i de retribucions. així com les corresponents declaracions de béns i activitats.

COORDINACIÓ GENERAL

 Nom
 CÀRREC
 perfil
 funcions
dedicació
RETRIBUCió
  bruta mensual (14 pagUES)
DECLARACIÓ BÉNS
DECLARACIÓ ACTIVITATS
Isidre Colas Castilla Coordinador general

Exclusiva 7.349,18 €

DIRECCIONS D'ÀREA
 Nom
 CÀRREC
 perfil
 funcions
dedicació
RETRIBUCió
  bruta mensual (14 pagUES)
DECLARACIÓ BÉNS
DECLARACIÓ ACTIVITATS
Josep Manel Rodríguez Rodríguez Director de Presidència Exclusiva 6.502,99 €
Rosa Sanz Sánchez Directora d'Àrea de Serveis Territorials i Seguretat Exclusiva 6.502,99 €
Cristina Escudé i Blasi Directora d'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat Exclusiva 6.502,99 €
Emilia Andreu i Almécija Directora d'Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert Exclusiva 6.502,99 €
David García i Gálvez Director d'Àrea de Drets Socials Exclusiva 6.502,99 €
Santiago Martínez Illa Director d'Àrea de Cicles de la Vida Exclusiva 6.502,99 €
Montserrat Martínez i Soler Directora d'Àrea de Promoció Econòmica Exclusiva 6.502,99 €
Helena Alcaraz i Torruella Directora d'Àrea de Projecció de la Ciutat Exclusiva 6.502,99 €
Miquel Pérez i Almudaina Director d'Àrea d'Estructura Territorial i Atenció Ciutadana Exclusiva 6.502,99 €
CONSELLERIES DELEGADES SOCIETATS MUNICIPALS

 Nom
 CÀRREC
RETRIBUCIÓ
Emilia Andreu Almécija Consellera delegada de Funerària de Terrassa SA i Patrimoni Mpal. de Terrassa SL  Sense retribució econòmica
Rosa Sanz Sánchez Consellera delegada d'Egarvia SA, Soc. Mpal. d'Habitage SA i Eco-Equip SAM Sense retribució econòmica
Montserrat Martínez Soler Consellera delegada de Foment de Terrassa SA Sense retribució econòmica
Josep Manel Rodríguez Rodríguez Conseller delegat Soc. Mpal. de Comunicació de Terrassa SA Sense retribució econòmica
Helena Alcaraz Torruella Consellera delegada Parc Audiovisual de Catalunya SL Sense retribució econòmica
GERÈNCIES SOCIETATS MUNICIPALS

 NOM
 CÀRREC
 PERFIL
FUNCIONS
DEDICACIÓ
RETRIBUCIÓ
BRUTA MENSUAL (14 PAGUES)
DECLARACIÓ bÉNS
DECLARACIÓ ACTIVITATS
Josep Miquel Colomer Espinet Gerent Eco-Equip SAM

Exclusiva  5.615,24 €

Mª Àngels Mira Cortadellas   Gerent Egarvia SA

Exclusiva 5.306,85 €

Emilia Andreu Almécija Consellera delegada_ assumeix les funcions fins el nomenament de nova Gerència

 - -

Lídia Guillén Simón Gerent Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA

 Exclusiva 5.306,85 €

Pilar Gutiérrez Muñoz Gerent Foment de Terrassa SA

 Exclusiva 5.306,85 €

Cristina Brandner García Gerent Parc Audiovisual de Catalunya SL

Exclusiva 5.129,39 €

Montserrat Prat Bravo Gerent Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA 

 Exclusiva  4.636,72 €

Juan Ramón Vázquez García Gerent T-AIGUA, EPEL

Exclusiva  5.713,03 €

 

Indemnitzacions i dietes

Les persones que ocupen els llocs de treball de direcció d'àrea i gerència de societats municipals no perceben cap tipus d'indemnització ni dietes per l'exercici de les seves funcions ni tampoc perceben indemnitzacions en el moment de deixar el càrrec.

Designació alts càrrecs
Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats

El personal directiu ha de sol·licitar l’autorització o el reconeixement de la compatibilitat per a poder exercir una segona activitat pública o bé una activitat privada. En aquests moments no n'hi ha cap d'autoritzada.

Data actualització: maig de 2021  

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria, Organització i recursos humans i Transparència