El Pla de Xoc recull un conjunt de mesures i actuacions adreçades a minimitzar l’impacte socioeconòmic de la Covid-19, afavorint la recuperació de la ciutat preservant l’atenció a les persones i la cohesió social, la millora de la situació d’ocupabilitat de les persones, així com la reactivació del teixit empresarial i comercial.
Estructurat en 6 línies d'actuació, es mostren a continuació les dades sobre l'estat d'execució del Pla de Xoc, tant en termes generals com per a cadascuna de les seves línies d'actuació.

    BALANÇ GENERAL

Data actualització: febrer de 2021

Informació definitiva

Font: Àrees municipals