Entitats i associacions

Les entitats són peces fonamentals per la participació ciutadana i la qualitat democràtica. El món associatiu compta amb una llarga tradició, que ha contribuït a fomentar la participació, a aprofundir en els seus models, i a desenvolupar una participació real i efectiva que parteix de la mateixa dinàmica interna de les organitzacions.