TRANSPARÈNCIA A LES ENTITATS

La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern determina quines són les obligacions de transparència de les entitats sense ànim de lucre.

A partir d'una mostra aleatòria de les entitats inscrites al RMEAC, s'ha realitzat un informe que analitza quantitativament,  a partir de la informació publicada a les seves webs, el tipus d'informació publicada per les entitats i associacions de la ciutat. A continuació us mostrem l'enllaç per poder consultar el resultat d'aquest treball.

ACCÉS AL DOCUMENT

Les associacions i fundacions perceptores de fons públics subjectes a obligacions de transparència poden obtenir més informació a través de la següent guia editada per la Generalitat de Catalunya:

Guia de transparència per a les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics