CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA AL PROJECTE D’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI SOBRE EL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A TERRASSA

Consulta pública prèvia que té per objectiu recollir les opinions i aportacions de la ciutadania i organitzacions sobre l'elaboració del projecte d'Ordenança Fiscal reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua a Terrassa.

ÀREA: Àrea de Serveis Generals i Govern Obert
SERVEI RESPONSABLE: Servei de Gestió Tributària i Recaptació
TERMINIS CONSULTA: Fins el dia 19 de juny de 2018 (inclòs)
COM PARTICIPAR-HI: Presentació de propostes tancada
DOCUMENT BASE DE LA CONSULTA:  Document base consulta prèvia   
ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA:  Decret Consulta pública prèvia al projecte d'Ordenança Fiscal reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa   
APORTACIONS A LA CONSULTA PRÈVIA: Relació d'aportacions realitzades    
RESULTAT DE LA CONSULTA PRÈVIA:  Tractament de les aportacions realitzades     

Informe tècnic      

Data actualització: juny de 2019