La Taula Política del Pacte de Ciutat és presidida per l’Alcalde i composada per un representant de cada grup municipal.

Té com a missió l'impuls, la redacció de propostes i el seguiment dels treballs realitzats per a l'aprovació del Pacte.

EL TREBALL DE LA TAULA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DE REUNIÓ
TEMES TRACTATS
ACORDS ADOPTATS
1 de juny de 2020 Constitució de la Taula i establiment de la metodologia de treball

La Taula ha acordat la creació de tres grups de treball que es corresponen amb els tres eixos estratègics en que s'estructurarà el Pacte:

- Economia i ocupació

- Equitat, cohesió social, inclusió i perspectiva de gènere

- Sostenibilitat i medi ambient

GRUPS DE TREBALL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÀMBIT ECONOMIA I OCUPACIÓ

Data de reunió
Resum
17 de juny de 2020
10 de juny de 2020

ÀMBIT EQUITAT I COHESIÓ SOCIAL

Data de reunió
Resum
19 de juny de 2020
15 de juny de 2020
10 de juny de 2020

ÀMBIT SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Data de reunió
Resum
16 de juny de 2020
11 de juny de 2020

DOCUMENTS PER A LA REFLEXIÓ ESTRATÈGICA ( Indicadors i dades )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tendències demogràfiques    Contaminació acústica    
Evolució de l'economia    Contaminació atmosfèrica    
Atur i contractació    Expedients regulació temporal d'ocupació    
Sectors d'activitat econòmica    Mercat de treball    
Consums: aigua, energia i residus      Saldos mercat de treball    
PIB i rendes    Mobilitat de la població   
Mobilitat laboral   
Mobilitat i transports   
Ensenyament i recerca   
Dades sanitàries   

APORTACIONS CIUTADANES I DELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ     

____________________________________________________________________________________________