PROGRAMA DE GOVERN 2019-2023 _ ESTAT D’EXECUCIÓ

OBJECTIU 1

Farem de Terrassa una sola ciutat, unida, inclusiva i plural, formada per persones iguals en drets i diferents en maneres de viure, que comparteixen el present, construeixen un futur millor i obren  la ciutat al món

OBJECTIU 2

Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per a tots els cicles de la vida

OBJECTIU 3

Una ciutat feminista i diversa, compromesa amb els drets humans, les llibertats i la democràcia

OBJECTIU 4

La "revolució verda": un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica

OBJECTIU  5

L'espai públic i el disseny d'una ciutat a la mida de les persones, pensant en tots els barris

El Programa de Govern 2019-2023 estructura els principals compromisos de l’Equip de Govern per al present mandat en 10 grans objectius que donen coherència a 178 eixos d’actuació, tots ells alineats amb els Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS). Podeu accedir des de cadascun dels objectius a tota la informació relacionada.

PROGRAMA DE GOVERN 2019-2023  
BALANÇ EXECUCIÓ 2020

OBJECTIU 6

Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus

OBJECTIU 7

Una ciutat per viure i conviure amb seguretat, preservant la llibertat de les persones

OBJECTIU 8

Rieres:  trencar "l'efecte barrera",  una oportunitat per millorar la vida de les persones i connectar els barris

OBJECTIU 9

L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom

OBJECTIU 10

Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa

Data actualització: març de 2021

Propera actualització: març de 2022

Font: Àrees municipals