INFORMES TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL

Trobareu publicats en aquesta pàgina els informes anuals relatius a l'assoliment dels objectius de transparència, elaborats d'acord amb l'establert per l'Ordenança Municipal de Transparència, accés a la informació i Bon Govern de l'Ajuntament de Terrassa.

Aquests informes els permetran conèixer tant el grau d'assoliment dels objectius de transparència previstos en la Pla d'Actuació de Transparència vigent en cada exercici, com altres dades referents al grau de compliment de les obligacions de publicitat activa, nombre de dades disponibles al Portal de Transparència, dades disponibles en formats oberts i reutilitzables, nombre de visites al Portal de Govern Obert i informació relativa a les sol·licituds d’accés a la informació pública.

Informe 2019                                   
Informe 2018         

Data actualització: febrer de 2020          

Actualització anual  

Font: Transparència