TERRASSA. FETS I REPTES     
Document de síntesi dels treballs de la Comissió d'Estratègia de Ciutat. Desembre 2018.
CONCLUSIONS TERRASSA. FETS I REPTES     
Resum dels resultats dels tallers celebrats en data 22 de gener de 2019

Recull de documentació analitzada per la Comissió d'Estratègia de l'Ajuntament de Terrassa per a l'elaboració del document Terrassa. Fets i reptes.

Data actualització: febrer de 2019

Propera actualització: documentació definitiva