CONSELL D’ADMINISTRACIÓ FUNERÀRIA DE TERRASSA SA

 

CONSELLERS

 
CÀRREC
 
NOM
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Alfredo Fernando Vega López

favicon

Sense retribució econòmica
Conseller Delegat Sr. Pere Montaña Josa

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sra. Carme Labòria Rojas

favicon

Sense retribució econòmica

Secretària del Consell: Sra. Dolors Mazas i Vidal

Vicesecretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla

 

Nomenament membres Consell d'Administració     favicon

Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats