URBANISME, OBRES I HABITATGE

 

 

A.  SERVEIS D'URBANISME

 

Els Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament apliquen tècniques i criteris bàsics per a ordenar, transformar i conservar el sòl -i també el subsòl i el vol-, mitjançant la seva urbanització i edificació controlades, i per a rehabilitar i regular l'ús de les obres, els edificis i les instal·lacions; organitzant l'espai urbà a partir del bastiment d'una normativa dissenyada i tutelant i fiscalitzant els processos de transformació evitant-ne l'ús abusiu i inadequat del sòl.

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

B.  PROJECTES I OBRES

 

Treballa entorn dels àmbits de les obres públiques i l'enllumenat, amb la missió de fomentar i desenvolupar el procés de transformació urbana mitjançant la planificació, la redacció de projectes, el seguiment i l’execució d’actuacions de conservació i urbanització sobre el territori per tal que Terrassa esdevingui una ciutat per a tothom, inclusiva, sostenible, accessible i funcional.

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

C. SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA S.A.

 

La missió de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa és promoure habitatges de protecció oficial, la gestió de lloguer social i dur a terme els serveis d’una Oficina Local d’Habitatge.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

D. OFICINA DE GESTIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM DE CA N'ANGLADA

 

Oficina que informa sobre l'esponjament de Ca N'Anglada, informa als propietaris afectats per la modificació del POUM, sobre noves ubicacions dels habitatges, etc..

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

E. OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIÓ A LA POBRESA ENERGÈTICA - OFIMAPE

 

Oficina municipal d'atenció a la pobresa energètica i promoció de l'eficiència energètica es crea per ajudar a les famílies afectades per aquest problema, treballant per garantir el dret als subministres bàsics d'aigua, llum i gas per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Alhora treballa pel foment d'accions d'eficiència energètica a tots els habitatges de la ciutat com a via d'estalvi i de millora del medi ambient.

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

F. OFICINA D'INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA I D'ENDEUTAMENT PER LLOGUER - OFIMEH-LL

 

L'Oficina és un servei de suport que informa, assessora i intermedia en matèria d'execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer. Aquesta està adreçada a persones o famílies amb dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i en risc de perdre'l.

MÉS INFORMACIÓ