URBANISME, OBRES I HABITATGE

 

A. Serveis d’Urbanisme
B. Projectes i obres
C. Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa
D. Oficina de Gestió de la Modificació del POUM de Ca n’Anglada
E. Oficina municipal d’atenció a la pobresa energètica
F. Oficina d’Intermediació Hipotecària i d’endeutament per lloguer

 

A.  SERVEIS D’URBANISME

 

Els Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament apliquen tècniques i criteris bàsics per a ordenar, transformar i conservar el sòl -i també el subsòl i el vol-, mitjançant la seva urbanització i edificació controlades, i per a rehabilitar i regular l’ús de les obres, els edificis i les instal·lacions; organitzant l’espai urbà a partir del bastiment d’una normativa dissenyada i tutelant i fiscalitzant els processos de transformació evitant-ne l’ús abusiu i inadequat del sòl.

ADREÇA: 
Ca del Pantà, 20, 2n,08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 336 900
FAX:
93 739 70 98
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 16.30 a 18.00 h.
Altres horaris any 2016: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. del 4 al 8 de gener, del 21 de març al 3 d’abril, del 23 de maig al 30 de setembre i del 19 al 30 de desembre.
CORREU ELECTRÒNIC: 
gmut@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Serveis d’Urbanisme
TRÀMITS ASSOCIATS 


 

 

B.PROJECTES I OBRES

 

ADREÇA: 
Ca del Pantà, 20, 2n, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 397 000
FAX:
937 397 056
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 16.30 a 18.00 h.
Altres horaris any 2016: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. del 4 al 8 de gener, del 21 de març al 3 d’abril, del 23 de maig al 30 de setembre i del 19 al 30 de desembre.
CORREU ELECTRÒNIC: 
projectesiobres@terrassa.cat
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

 

 

C. SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA S.A.

 

La missió de la Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa és promoure habitatges de protecció oficial, la gestió de lloguer social i dur a terme els serveis d’una Oficina Local d’Habitatge.

ADREÇA: 
Ca del Pantà, 30, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 336 171
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. i dimecres de 16.00 a 18.00 h.
Horari de Setmana Santa any 2016: Del 21 de març a l’1 d’abril de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Horari d’estiu any 2016: Del 23 de maig al 30 de setembre de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h., del 8 al 21 d’agost tancat.
Horari de Nadal any 2016: del 19 al 31 de desembre dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
habitatge@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa S.A
TRÀMITS ASSOCIATS 
TRÀMITS QUE ES PODEN REALITZAR EN AQUESTA OFICINA

 

 

 

D. OFICINA MUNICIPAL D’ATENCIÓ A LA POBRESA ENERGÈTICA

 

Oficina municipal d’atenció a la pobresa energètica i promoció de l’eficiència energètica es crea per ajudar a les famílies afectades per aquest problema, treballant per garantir el dret als subministres bàsics d’aigua, llum i gas per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. Alhora treballa pel foment d’accions d’eficiència energètica a tots els habitatges de la ciutat com a via d’estalvi i de millora del medi ambient.

ADREÇA: 
Ca del Pantà, 30, BA, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 366 171
HORARIS: 
Dilluns i divendres de 9.00 a 14.00 h i dimecresd de 9.00 a 14.00 h. i de 16.00 a 18.00 h.

 

 

F. OFICINA D’INTERMEDIACIÓ HIPOTECÀRIA I D’ENDEUTAMENT PER LLOGUER

 

L’Oficina és un servei de suport que informa, assessora i intermedia en matèria d’execucions hipotecàries i/o impagaments reiterats de lloguer. Aquesta està adreçada a persones o famílies amb dificultats per fer front al pagament de l’habitatge i en risc de perdre’l.

ADREÇA: 
Cr de Montcada, 596, 08223 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
937 315 982
HORARIS: 
Horari per demanar visita concertada: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. (durant tot l’any).
CORREU ELECTRÒNIC: 
ofimeh@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Oficina d’Intermediació Hipotecària i d’endeutament per lloguer OFIMEH – LL
TRÀMITS ASSOCIATS