GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ

 

El Servei de Gestió Tributària i Recaptació ofereix a la ciutadania una gestió integral dels ingressos municipals per tal de fer possible l’execució del pressupost de l’Ajuntament. Té com a objectiu vigilar i facilitar el compliment de les obligacions tributàries de manera més equitativa, transparent i accessible, prestant un servei personalitzat basat en criteris de qualitat i eficàcia a través de canals d’atenció presencial, telefònic i telemàtic.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS