TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

TAIGUA, Aigua Municipal de Terrassa, és una entitat pública empresarial local (EPEL), 100% municipal, que té com a objectiu la gestió directa de l'aigua a la ciutat de Terrassa, oferint un servei eficient i de qualitat, que vetlli pels interessos de tota la ciutadania.

Prenent com a premissa fonamental que l'aigua és un bé comú i un dret de tothom, els principis fonamentals de Taigua estan basats en la qualitat democràtica, la sobirania municipal, la transparència, la participació ciutadana, la justícia social i la sostenibilitat.

L'entitat va iniciar les seves activitats l'1 de juny del 2018, un cop aprovats per una àmplia majoria del Ple municipal els seus estatuts i els seus òrgans de govern i d'administració i va començar a prestar el servei d'aigua el dia 10 de desembre del mateix any.

 

Serveis i àmbit d'actuació

  • Servei de subministrament d'aigua potable a Terrassa

Adreça:  C/ Societat, 26, 08221 Terrassa 

Telèfon: 937 362 820

Fax: 937 836 320

Horaris: De dilluns a divendres de 8:15 a 14 hores (dijous, fins a les 15 hores) i dilluns tarda de 16 a 18 hores

Correu electrònic: comercial@taigua.cat

Pàgina web: Taigua

Data actualització: desembre de 2018          

Actualització trimestral 

Font: Taigua, Aigua Municipal de Terrassa