Oficina Atenció Ciutadana Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones
   
Joventut i Lleure Infantil
   
Oficina de Capacitats Diverses
   
Servei de Polítiques de Gènere
   
Ciutadania
   
Qualitat Democràtica
   
Servei LGTBIQ
   
Polítiques Socials d'Habitatge
   
Habitatge_ Societat Municipal d'Habitatge
   
Promoció de la Gent Gran
   
Salut i Comunitat
   
Serveis Bàsics d'Atenció Social_ SEBAS
   
Serveis d'Atenció Domiciliària
   
Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència_ SEAIA
   
Solidaritat i Cooperació Internacional