CARTA DE SERVEIS
SEGUIMENT COMPROMISOS Abril - Desembre 2018 (*)
SEGUIMENT COMPROMISOS 2019
Educació
Joventut i Lleure Infantil
Oficina de Capacitats Diverses
Servei de Polítiques de Gènere
Ciutadania
Qualitat Democràtica
Servei LGTBIQ
Polítiques Socials d'Habitatge
Habitatge_ Societat Municipal d'Habitatge
Promoció de la Gent Gran
Oficina Atenció Ciutadana Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones
Salut i Comunitat
Serveis Bàsics d'Atenció Social_ SEBAS
Serveis d'Atenció Domiciliària
Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència_ SEAIA
Solidaritat i Cooperació Internacional
(*) El seguiment correspon només a les Cartes de Servei aprovades l'any 2017