SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA

 

 

A.  POLICIA MUNICIPAL

 

La missió de la policia local de Terrassa és garantir el ple exercici dels drets i llibertats, des de la proximitat i d’acord amb l’ordenament jurídic vigent; vetllar per la seguretat, la convivència pacífica i la millora de la qualitat de vida a la nostra ciutat.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

B.  OFICINA DE DENÚNCIES DE POLICIA MUNICIPAL

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

C.  PROTECCIÓ CIVIL I PREVENCIÓ D'INCENDIS

 

El servei de Protecció Civil i Prevenció d’incendis té la missió de gestionar les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de  greu risc col•lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS