RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES MANDAT 2015-2019

Les retribucions dels càrrecs electes venen determinades pel càrrec que ocupen. A continuació trobareu el decret que estableix els drets econòmics per als càrrecs electes i els grups municipals i l'assignació dels mateixos:

Decret drets econòmics dels càrrecs electes i grups polítics municipals (desembre de 2018)

 

D'acord amb l'actual distribució de competències municipals, trobareu publicada la retribució dels actuals càrrecs electes de forma personalitzada, a l'apartat Consistori de la web municipal.

A banda, us mostrem de forma agrupada aquestes dades al següent quadre:

 

NOM

RETRIBUCIONS
 aMensual bruta (14 pagues)
 aaIndemnització assistència Ple i/o Junta Portaveus (JP)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
Alfredo Vega López 5.429 € 0
Amadeu Aguado i Moreno 4.733 € 0
Marc Armengol i Puig 4.733 € 0
Eva Candela López  4.733 €  0
Manuel Giménez Guàrdia 4.733 €  0
Javier García Romero  4.247 €  0
Jordi Rueda Muñoz  4.247 €  0
Gracia García Matute   4.247 €  0
Adrián Sánchez Morales   4.247 €  0
TERRASSA EN COMÚ - ENTESA (TeC-E)
Xavier Matilla Ayala 2.121 € 0
Emiliano Martínez Navarro 0 1.533 € _Ple
Òscar Monterde Mateo 0 1.533 € _Ple
Anna Rius Ulldemolins 0 1.533 € _Ple
Javier Martínez Ramírez 0 1.533 € _Ple
Marta Muntanyola Pablo 0 1.533 € _Ple
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - MOVIMENT D'ESQUERRES (ERC-MES)
Isaac Albert i Agut 0

1.533 € _Ple

1.161 € _ JP (revocada _ 05/2016)

Carme Labòria i Rojas 0 1.533 € _Ple
Carles Caballero i Peña 0 1.533 € _Ple
Josep Forn i Cadafalch 0 1.533 € _Ple
PARTIT DEMÒCRATA (PDeCAT)
Miquel Sàmper Rodríguez 0

1.533 € _Ple

1.161 € _ JP

Dani Nart Juanes 0 1.533 € _Ple
Meritxell Lluís i Vall 2.121 € 0
CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Javier González Delgado 0

1.533 € _Ple

1.161 € _ JP

David Aguinaga Abad 0 1.533 € _Ple
Carmen Ortuño Aparcero 0 1.533 € _Ple
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR
Marc Medina Mañas  2.287 € 0
PARTIT POPULAR CATALÀ
Alejandro Rodríguez Ulloa 0

1.533 € _Ple

1.161 € _ JP

 

Pel que fa a les retribucions del personal de confiança o eventual, càrrecs directius i grups polítics municipals, podeu accedir-hi a través dels següents enllaços:

Data actualització: gener de 2019  

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria i Organització i recursos humans