INFORMACIÓ GENERAL SOBRE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Terrassa es pot trobar tota la informació relacionada amb la contractació pública de l'Ajuntament de Terrassa a partir de l'1 de gener de 2015.

Els expedients es troben agrupats segons la fase de tramitació en què es troben:

Anuncis d'informació prèvia
Alertes de futures licitacions
Anuncis de les  licitacions obertes o en curs
Adjudicacions

Es publiquen també les renúncies i desestiments.

En cada expedient es pot consultar la documentació relacionada amb cada fase del procediment:

INFORMACIÓ GENERAL DE L'EXPEDIENT
Òrgan de contractació
Unitat de contractació
Codi d'expedient
Tipus d'expedient
Tipus de contracte
Subtipus de contracte
Procediment de licitació
INFORMACIÓ DE LES CONDICIONS DE LA LICITACIÓ
 • Plecs de clàusules administratives
 • Plecs de Prescripcions tècniques
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
 • Dictamen d'inici de licitació
 • Composició de la mesa i convocatòries
 • Models de documents
FASE DE FORMALITZACIÓ
Publicació de l'anunci de formalització al BOP
INFORMACIÓ DEL CONTRACTE
 • Descripció de la prestació
 • Pressupost bàsic de licitació
 • Durada del contracte
 • Àmbit geogràfic
 • Termini de presentació d'ofertes
 • Valor estimat del contracte
 • Subhasta electrònica
 • Pròrroga
 • Informació complementària sobre la pròrroga
FASE D'ADJUDICACIÓ
 • Data d'adjudicació del contracte
 • Termini per a la formalització del contracte
 • Motiu d'adjudicació
 • Número d'ofertes rebudes
 • Codi CPV (Codi comú que s'utilitza per definir l'objecte d'un contracte)
 • Dades de l'empresa adjudicatària
 • Import de l'adjudicació
 • Acord d'adjudicació
 • Actes de la Mesa (al Tauler d'anuncis de cada expedient)

En qualsevol fase i moment del procés la informació disponible es pot descarregar en format Pdf i XML

Voleu saber més en relació a la contractació pública ?

Podeu trobar informació sobre contractació pública en el següent enllaç:

Curs virtual de contractes del sector públic (publicat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya)

Autors:  Sergi Alegre Oller, Anna Ciutat Coronado, Xavier Font Roa i Francesc Orenga Labrador. Coordinació tècnica i pedagògica: Marta Clar (Secció de formació no presencial EAPC)

Data actualització: setembre de 2018

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Transparència