PLANS D’ACCIÓ MUNICIPAL

Els Plans d'Acció Municipal, tenen caràcter anual y concreten les accions, programes i projectes que es portaran a terme durant els anys 2017, 2018 i 2019, d'acord amb les prioritats polítiques, els objectius i els compromisos establerts pel Pla de Mandat.

PLA DE MANDAT 2015-2019      

La concreció dels Plans d'Acció Municipal (PAM) va precedida d'un procés participatiu anual mitjançant el qual la ciutadania pot presentar propostes per a la millora de la ciutat i també donar suport a les propostes presentades per altres persones o entitats.

Els resultats d'aquests processos participatius s'incorporen al procés d'elaboració del corresponent pla d'acció municipal, d'acord amb les bases reguladores del procés.

  PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

      PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2018
  ACTUACIONS INCLOSES AL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018
(agrupades per àmbits)
  
ACTUACIONS PROGRAMADES  
EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 
ACTUACIONS REALITZADES
Alcaldia
*
Territori i Sostenibilitat
*
Serveis Generals i Govern Obert
*
Drets Socials i Serveis a les persones
*
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
*
Cultura, Innovació i Proyecció de la Ciutat  
*
* Informació disponible a partir d'abril de 2019

 

  SEGUIMENT EXECUCIÓ PROPOSTES
Accessibilitat passarel·la Les Arenes
Senyalització itineraris xarxa bici
Construcció pipican Sant Llorenç
Nova ubicació La Trobada Alei
Locals activitats educatives i lleure infantil
Equipament esportiu Can Palet Vista Alegre
Cobriment poliesportiu Les Arenes
Cobriment piscina Pla Bonaire
Zona lleure Plaça Font de la Pola
Remodelació Plaça del Mil·lenari
 Accés al Pressupost 2018    

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

  PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017

      PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2017
  ACTUACIONS INCLOSES AL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017
(agrupades per àmbits)
  
ACTUACIONS PROGRAMADES  
EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 
ACTUACIONS
REALITZADES
Territori i Sostenibilitat
Serveis Generals i Govern Obert
Drets Socials i Serveis a les persones
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat  

 

  SEGUIMENT EXECUCIÓ PROPOSTES
Carril bici centre-jutjats
Adequació Centre Obert Ca n'Anglada
Camp Polivalent Les Fonts
Estudi seguretat El Cim
Coberta Pista Can Jofresa
 Accés al Pressupost 2017    

SEGUIMENT ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016

En aquest apartat podeu consultar les actuacions i l'activitat desenvolupada al llarg de l'any 2016 per àmbits d'actuació així com els resultats assolits en aquest període.
  
ACTUACIONS REALITZADES  
Territori i Sostenibilitat
Serveis Generals i Govern Obert
Drets Socials i Serveis a les persones
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat  

Data actualització: octubre de 2018

Propera actualització: actualització trimestral

Font: Àrees municipals