PLA DE MANDAT_ PRIORITAT 3

PRIORITAT 3 :  Millorar el model urbà de Terrassa i potenciar la mobilitat, la sostenibilitat, el manteniment i la neteja 

ESTAT D'EXECUCIÓ
DELS COMPROMISOS
DESEMBRE 2018

COMPROMISOS

ESTAT D'EXECUCIÓ
60. Repensarem la ciutat, a partir d’obrir el debat sobre la revisió del POUM actual redirigint les prioritats cap a la ciutat consolidada. Plantejarem uns nous usos del territori que ens portaran a dissenyar noves actuacions de regeneració i reurbanització de l’espai públic i de les infraestructures.
61. Millorarem el Parc de Sant Jordi i la Masia Freixa i el seu entorn.
62. Redissenyarem la rambleta del Pare Alegre i el seu entorn per tal de dignificar l’entrada sud de la ciutat, que ha d’incloure una nova estació del Metro del Vallès (FGC) a l’altura dels Jutjats.
63. Donarem continuïtat al projecte d’esponjament de Ca n’Anglada.
64. Finalitzarem el Pla de barris de la Maurina i cercarem fórmules de finançament per estendre l’experiència adquirida al Districte 3 i Ègara.
65. Iniciarem els treballs de reordenament dels espais de la «franja est» (antiga Mancomunitat) per definir propostes que donin impuls a aquest àmbit.
66. Treballarem per disposar d’uns espais públics funcionals, amables i a l’abast de tothom, dotats d’instal·lacions i elements suficients, accessibles, adequats i ben conservats.
67.  Executarem les obres per garantir l’estabilitat i seguretat de la ronda de Ponent i millorarem el manteniment de les rieres.
68. Actuarem en la dinamització urbanística de l’àmbit sud del centre i el Vapor Gran, d’acord amb els resultats del procés participatiu realitzat.
69. Impulsarem l’Anella Verda, preservant i ordenant uns espais agrícoles i forestals per tal que esdevinguin elements d’interès natural, social, turístic i econòmic.
70. Reduirem les emissions de gasos contaminants i el soroll, per millorar la qualitat ambiental de la ciutat i contribuir als objectius de lluita contra el canvi climàtic, d’acord amb els compromisos de la darrera Cimera de París.
71. Redissenyarem la xarxa d’autobusos, renovarem la flota de vehicles introduint-hi models híbrids i garantirem l’accessibilitat per a tothom.
72. Aprovarem un nou pla de mobilitat, amb el qual es prioritzaran la integració del territori i un canvi d’hàbits en la mobilitat quotidiana en favor dels mitjans actius (bicicleta i a peu) i de l’ús d’un transport públic sostenible, competitiu, segur i accessible.
73. Governarem l’aigua amb l’objectiu de disposar d’un servei integral d’abastament eficient, amb un preu just, transparent, de qualitat i per a tothom a partir de la deliberació amb la ciutadania.
74. Implantarem tecnologies smart per dotar la ciutat d’una millor intel·ligència per a la gestió urbana i de recursos eficaç, especialment en la dimensió del medi ambient, la mobilitat i l’energia, com per exemple al voltant del projecte Terrassa Energia Intel·ligent.
75. A partir d’un gran pacte ciutadà, avançarem cap a un servei de neteja i de recollida selectiva de residus eficient i de qualitat, incrementant els recursos a l’empresa pública Eco-Equip.
76.  Desenvoluparem un nou model de seguretat professional, eficaç, garant dels drets, les llibertats i l’ordre, proper a la ciutadania i que sigui una eina d’impuls de la convivència i de protecció en situacions d’emergència.
77. Seguirem reivindicant davant d’altres administracions el desenvolupament de les infraestructures pendents en el nostre territori, com ara la B-40, el tercer carril de la C-58, la gratuïtat del peatge de les Fonts, la zona tarifària 2 de transport públic o l’estació de Terrassa Oest a la Maurina.
78.  Treballarem per la consolidació d’una regió metropolitana equilibrada i competitiva.
79.  Continuarem amb les millores de les travessies urbanes principals i els eixos vertebradors dels barris.
80.  Avançarem en la millora del corredor verd Sant Llorenç - Collserola amb la resta d’ajuntaments implicats