PLANS D’ACCIÓ MUNICIPAL

Els Plans d'Acció Municipal, tenen caràcter anual i concreten les accions, els programes i els projectes que es portaran a terme durant els anys 2017, 2018 i 2019, d'acord amb les prioritats polítiques, els objectius i els compromisos establerts pel Pla de Mandat.

La concreció dels Plans d'Acció Municipal (PAM) va precedida d'un procés participatiu anual mitjançant el qual la ciutadania pot presentar propostes per millorar Terrassa i també donar suport a les propostes presentades per altres persones o entitats.

Els resultats d'aquests processos participatius s'incorporen en el procés d'elaboració del corresponent pla d'acció municipal.

A continuació trobareu la informació relacionada.

 
PLA DE MANDAT 2015-2019

 Accés Pla de Mandat 2015-2019


 

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2018

Fase d'aprovació per la Junta de Govern de les propostes que s'integraran en el projecte de pressupost
 
 
Actuacions incloses al Pla d'Acció Municipal 2018 (agrupades per àmbits)
EN PROCÉS D'ELABORACIÓ
  
ACTUACIONS PROGRAMADES  
ESTAT D'EXECUCIÓ
PRESSUPOSTARI 
ACTUACIONS
REALITZADES (*) 
Acció Territorial i Sostenibilitat
 
 
 
Serveis Generals i Govern Obert
 
 
 
Drets Socials i Serveis a les persones
 
 
 
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
 
 
 
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat  
 
 
 
(*) La informació relacionada amb les actuacions desenvolupades i els resultats assolits es publicaran a partir d'abril de 2019.

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017

PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2017 (informe avaluació)

Consulteu les propostes incorporades al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL com a resultat del procés participatiu.

Seguiment execució propostes

 
Actuacions incloses al Pla d'Acció Municipal 2017 (agrupades per àmbits)
  
ACTUACIONS PROGRAMADES  
ESTAT D'EXECUCIÓ
PRESSUPOSTARI 
ACTUACIONS
REALITZADES (*) 
Acció Territorial i Sostenibilitat
 
Serveis Generals i Govern Obert
 
Drets Socials i Serveis a les persones
 
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
 
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat  
 
(*) La informació relacionada amb les actuacions desenvolupades i els resultats assolits es publicaran a partir d'abril de 2018.
 
 Accés al Pressupost 2017    

SEGUIMENT ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016

En aquest apartat podeu consultar les actuacions i l'activitat desenvolupada al llarg de 2016 per àmbits d'actuació així com els resultats assolits en aquest període.
Acció Territorial i Sostenibilitat
Serveis Generals i Govern Obert
Drets Socials i Serveis a les persones
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Data actualització: febrer de 2018

Propera actualització: març de 2018

Font: àrees municipals