PLANS D’ACCIÓ MUNICIPAL

Els Plans d'Acció Municipal, tenen caràcter anual i concreten les accions, els programes i els projectes que es portaran a terme durant els anys 2017, 2018 i 2019, d'acord amb les prioritats polítiques, els objectius i els compromisos establerts pel Pla de Mandat.

L'aprovació dels Plans d'Acció Municipal (PAM) va precedida d'un procés participatiu anual mitjançant el qual la ciutadania pot presentar propostes per millorar Terrassa i també donar suport a les propostes presentades per altres persones o entitats.

Els resultats d'aquests processos participatius s'incorporen en el procés d'elaboració del corresponent pla d'acció municipal.

A continuació trobareu la informació relacionada.

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017

 

PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2017 (informe avaluació)

Consulteu les propostes incorporades al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL com a resultat del procés participatiu.

Seguiment execució propostes

 
Actuacions incloses al Pla d'Acció Municipal 2017 (agrupades per àmbits)
 
  
ACTUACIONS PROGRAMADES  
ESTAT D'EXECUCIÓ
PRESSUPOSTARI 
ACTUACIONS
REALITZADES (*) 
Acció Territorial i Sostenibilitat
 
Serveis Generals i Govern Obert
 
Drets Socials i Serveis a les persones
 
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
 
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat  
 
(*) La informació relacionada amb les actuacions desenvolupades i els resultats assolits es publicaran a partir d'abril de 2018.
 
 
 Accés al Pressupost 2017        (aprovació inicial)

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2018

En data 29 de maig de 2017 es va posar en marxa el procés participatiu per recollir les propostes de la ciutadania per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2018.
Estat del procés: incorporació de propostes al pressupost municipal.  
SEGUIMENT ACTUACIÓ MUNICIPAL  2016
En aquest apartat podeu consultar les actuacions i l'activitat desenvolupada al llarg de 2016 per àmbits d'actuació així com els resultats assolits en aquest període.
Acció Territorial i Sostenibilitat
Serveis Generals i Govern Obert
Drets Socials i Serveis a les persones
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Data actualització: gener de 2018

Propera actualització: abril de 2018

Font: àrees municipals