PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL

En data 30 de juny de 2005 es va constituir la societat Patrimoni Municipal de Terrassa SL  per potenciar el projecte estratègic d'especialització de Terrassa com a Ciutat Audiovisual basat en la potenciació de la formació a tots els nivells en el camp audiovisual, en l'organització d'activitats relacionades amb l'audiovisual a la ciutat de Terrassa i en l'impuls d'un parc d'empreses, serveis i activitats audiovisuals al recinte de l'antic Hospital del Tòrax.

Es tracta d'una societat de capital íntegrament de l'Ajuntament de Terrassa. Una societat patrimonial, que és propietària de la finca coneguda com antic Hospital del Tòrax. La finca es gestiona a través de la seva filial, Parc Audiovisual de Catalunya, de la que ostenta el 80% del capital i el 20% restant és propietat de l'Institut Català de les Empreses Culturals, organisme que pertany a la Generalitat de Catalunya.

 

Serveis i àmbit d’actuació

  • Gestió patrimonial del PCCT Orbital 40
  • Gestió del Parc Audiovisual
           

 

Adreça:  C/ del Sanatori, km 1, Terrassa

Domicili Social: Raval de Montserrat, 14, 08221, Terrassa

Telèfon: 937 875 959

Correu electrònic: info@parcaudiovisual.cat

Pàgina web:  http://www.parcaudiovisual.cat/

 

Data actualització: desembre de 2018          

Actualització trimestral

Font: Patrimoni Municipal de Terrassa SL