PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

A. Servei de qualitat democràtica
B. Estructura territorial i atenció ciutadana

 

 

A.  SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA

 

ADREÇA: 
Ca de la Unió, 36, 1, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
CORREU ELECTRÒNIC: 
qualitatdemocratica@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Qualitat democràtica
TRÀMITS ASSOCIATS 

 

 

B.  ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA

 

Estructura Territorial i Atenció Ciutadana té com a objectiu posar les bases i impulsar les mesures necessàries per a la descentralització territorial i la proximitat de l’actuació municipal.  Sota el principi de transparència, ens ha de dotar d’una administració pública sòlida i competitiva en termes de qualitat, per donar respostes a les necessitats creixents en un  entorn canviant i de recursos limitats. Una gestió  de més qualitat i des de la proximitat, que porta implícita la redefinició del Districte i el seu enfortiment, així com el reforç de la xarxa comunitària.

ADREÇA: 
Ca de la Unió, 36, 1, 08221 Terrassa
PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ: 
planol
TELÈFON:
 937 397 000
HORARIS: 
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. (durant tot l’any)
CORREU ELECTRÒNIC: 
EstructuraTerritorial@terrassa.cat
PÀGINA WEB: 
Districtes i atenció ciutadana
TRÀMITS ASSOCIATS: