PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

 

 

A.  SERVEI DE QUALITAT DEMOCRÀTICA

 

El Servei de Qualitat Democràtica s’encarrega de facilitar la participació ciutadana en la pressa de decisions mitjançant processos i altres mecanismes de participació per construir polítiques publiques de manera més col·laborativa, i d’afavorir el desenvolupament de les associacions de la ciutat, oferint serveis i recursos adequats a les seves necessitats i treballar per la seva promoció com agents necessaris per al desenvolupament i manteniment de la participació ciutadana i la xarxa comunitària.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

B.  ESTRUCTURA TERRITORIAL I ATENCIÓ CIUTADANA

 

Estructura Territorial i Atenció Ciutadana té com a objectiu posar les bases i impulsar les mesures necessàries per a la descentralització territorial i la proximitat de l'actuació municipal.  Sota el principi de transparència, ens ha de dotar d'una administració pública sòlida i competitiva en termes de qualitat, per donar respostes a les necessitats creixents en un  entorn canviant i de recursos limitats. Una gestió  de més qualitat i des de la proximitat, que porta implícita la redefinició del Districte i el seu enfortiment, així com el reforç de la xarxa comunitària.

 

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

C.  PUNT DEL VOLUNTARIAT

 

Espai creat per l'Ajuntament de Terrassa i per la Taula del Voluntariat per informar, assessorar i orientar tant a les persones com a les entitats interessades en aquest àmbit. Els seus objectius són reconèixer la tasca i els valors del voluntariat i donar-hi suport. Entre altres serveis, s'ofereix acompanyament a les persones que vulguin fer voluntariat en alguna entitat, accions de formació i campanyes de foment, sensibilització i suport a les crides de voluntariat..

 

MÉS INFORMACIÓ