PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

Parc Audiovisual de Catalunya SL és una societat de capital públic, participada en un 80% per l'Ajuntament de Terrassa, a través de la seva societat Patrimoni Municipal de Terrassa SL i, participada en un 20% per la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

La seva principal activitat és la promoció del sector audiovisual i gestió del Parc Audiovisual emplaçat a la finca coneguda com antic Hospital del Tòrax.

 

Serveis i àmbit d’actuació

  • Gestió Parc Audiovisual de Catalunya
  • Desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'audiovisual
 


Adreça:  
Cr BV-1274, km 1, 08225, Terrassa

Telèfon: 937 875 959

Fax: 937 875 944

Horari: De dilluns a dijous de 9.00 a 19.00 h. i divendres de 9.00 a 18.00 h. (durant tot l'any)

Correu electrònic: info@parcaudiovisual.cat

Pàgina web:  Parc Audiovisual de Catalunya - PAC

Data actualització: desembre de 2018          

Actualització trimestral        

Font: Parc Audiovisual de Catalunya SL