ORGANITZACIÓ PER DISTRICTES

L’Ajuntament compta amb una organització per districtes per tal de descentralitzar els serveis públics locals i afavorir la participació ciutadana, així com per millorar la gestió municipal a escales més petites. Cada districte està dirigit per un regidor delegat per l’alcaldia. A cadascun dels districtes de la ciutat de Badalona s’estableix un consell d’entitats per canalitzar la participació ciutadana d’aquesta àrea territorial concreta, així com per fomentar la coordinació entre les associacions del districte i entre aquestes i l’Ajuntament.