ORGANITZACIÓ MUNICIPAL PER ÀREES DE GESTIÓ

EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ D'ACORD AMB EL NOU CARTIPÀS MUNICIPAL
ELS CONTINGUTS CORRESPONEN  AL MANDAT 2015-2019, FINALITZAT EN DATA 15 DE JUNY DE 2019

L'Ajuntament de Terrassa s'estructura en 5 àrees de gestió que exerceixen les competències municipals i desenvolupen l'acció de govern, juntament amb el Gabinet d'Alcaldia.

La direcció política de cada àrea correspon a les Tinences d'Alcaldia, i la direcció tècnica és assignada a la Direcció d'Àrea, que te encomanades funcions de direcció tècnica i de coordinació dels diferents serveis.

Els serveis són les unitats organitzatives de segon nivell de divisió de l’estructura, que delimiten àmbits de gestió fonamentals de l’organització municipal sota una lògica funcional.

A continuació trobareu la següent informació detallada per àrees:

  • Direcció política
  • Organigrama
  • Dades de contacte dels responsables dels diferents òrgans
arees_ajuntament

DIRECCIÓ POLÍTICA

DIRECCIÓ TÈCNICA

ORGANIGRAMA

FUNCIONS

 DADES DE CONTACTE

GABINET D'ALCALDIA persona_gris persona_gris_clar ORG_ALCALDIA_GRIS document_simle

arroba_gris

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA1_GRIS document_simle

arroba_gris

ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT persona_gris persona_gris_clar

ORG_AREA2_GRIS

document_simle

arroba_gris

ÀREA DE DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES  persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA3_GRIS
document_simle

arroba_gris

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ  persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA4_GRIS
document_simle

arroba_gris

ÀREA DE CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA5_GRIS document_simle

arroba_gris

 Data actualització: juny de 2019         

 Propera actualització: en produir-se canvis    

Font: Àrees municipals