ORGANITZACIÓ MUNICIPAL PER ÀREES

L'Ajuntament de Terrassa s'estructura en àrees de gestió que exerceixen les competències municipals i desenvolupen l'acció de govern.

La direcció política de cada àrea correspon a les Tinences d'Alcaldia, i la direcció tècnica és assignada a la Direcció d'Àrea, que te encomanades funcions de direcció tècnica i de coordinació dels diferents serveis.

Els serveis són les unitats organitzatives de segon nivell de divisió de l’estructura, que delimiten àmbits de gestió fonamentals de l’organització municipal sota una lògica funcional.

A continuació trobareu la següent informació detallada per àrees:

          Direcció política

          Direcció tècnica

          Àmbit competencial

DIRECCIÓ POLÍTICA

DIRECCIÓ TÈCNICA

ÀMBIT COMPETENCIAL

PRESIDÈNCIA persona_gris persona_gris_clar ORG_ALCALDIA_GRIS
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SEGURETAT persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA1_GRIS
ÀREA DE URBANISME I SOSTENIBILITAT persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA1_GRIS
ÀREA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT persona_gris persona_gris_clar ORG_ALCALDIA_GRIS
ÀREA DE DRETS SOCIALS persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA3_GRIS
ÀREA DE CICLES DE LA VIDA persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA4_GRIS
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA5_GRIS
ÀREA DE PROJECCIÓ DE LA CIUTAT persona_gris persona_gris_clar ORG_AREA5_GRIS

Data actualització: juliol de 2020         

Propera actualització: en produir-se canvis    

Font: Àrees municipals