Ordenança de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern

  Transparencia_terrassa          L’Ajuntament de Terrassa impulsa la redacció d’una nova ordenança de transparència i bon govern

 

Totes les forces polítiques representades a l’Ajuntament de Terrassa han acordat impulsar els treballs per a l’elaboració d’una ordenança que permeti augmentar els nivells de transparència i bon govern, amb l’objectiu de continuar avançant en la creació d’un Ajuntament més transparent i accessible per a tota la ciutadania.

Tots els grups municipals, en el marc de la Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència celebrada el passat 17 de març, van valorar que, més enllà de donar compliment a allò que estableix el marc legal vigent en matèria de transparència, accés a la informació i bon govern, l’Ajuntament de Terrassa havia de donar un nou pas endavant per a facilitar de manera proactiva l’accés a la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa respecte l’organització, el funcionament, la presa de decisions i la gestió de recursos públics en l’àmbit municipal. Per aquest motiu es va acordar per unanimitat posar en marxa una nova ordenança municipal en aquest sentit.

En compliment d’aquest acord, el Tinent d’Alcalde de Serveis generals i Govern Obert, Alfredo Vega, ha dictat una resolució per la qual s’encarrega a una comissió integrada per un equip transversal de professionals dels serveis municipals, l’elaboració d’una proposta tècnica de regulació dels àmbits de la transparència i el bon govern.


Resolució constitució Comissió Tècnica


Estat de tramitació

Aprovada inicialment per part del Ple de l'Ajuntament de Terrassa el dia 24 de novembre de 2016. 

Exposició pública: Del 7 de desembre de 2016 al 20 de gener de 2017. Accedeix.