OBRES, URBANISME I HABITATGE

 

 

Serveis d’Urbanisme
Ca del Pantà, 20 2 Accés al mapa
08221 Terrassa
Tel. 937 336 900 –

Projectes i Obres
Ca del Pantà, 20 2 Accés al mapa
08221 Terrassa
Tel. 937 397 000

 

Programa de Grans Infraestructures
Ca del Pantà, 20 2 Accés al mapa
08221 Terrassa
Tel. 937 336 900

 

Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Ca del Pantà, 20 2 Accés al mapa
08221 Terrassa
Tel. 937 336 900

 

Oficina de Gestió de la Modificació del POUM de Ca n’Anglada
Ca de Jacint Elias, 27 BA-1 Accés al mapa
08222 Terrassa
Tel. 607 187 223

 

Societat Municipal d’Habitatge de Terrassa S.A.
Ca del Pantà, 30 Accés al mapa
08221 Terrassa
Tel. 937 336 171

 

Oficina d’Intermediació Hipotecària i d’endeutament per lloguer OFIMEH – LL
Cr de Montcada, 596 Accés al mapa
08223 Terrassa
Tel. 937 315 982

Oficina municipal d’atenció a la pobresa energètica – OFIMAPE
Ca del Pantà, 30 BA Accés al mapa
08221 Terrassa
Tel. 937 336 171

 

SERVEIS D'URBANISME

Adreça: c/ de la Font Vella, 28, 08221 Terrassa

Telèfon: 937 832 711

Fax: 937 397 074

Plànol de localització:  Accés al mapa

Horaris: Registre: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Atenció presencial: dilluns de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.00 h., de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 h. i de 16.30 a 20.00 h. i dissabte d’11.00 a 14.00 i de 18.00 a 20.00 h.
Atenció telefònica: dilluns de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.00 h., de dimarts a divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 20.00 h.

Correu electrònic:     cultura@terrassa.cat

Pàgina web:   Cultura

Aquesta oficina és responsable dels tràmits següents:

Tràmits que es poden fer en aquesta oficina:

SERVEI D'ESPORTS