NOU PLA LOCAL D’INCLUSIÓ SOCIAL 2016 – 2020

 
 
El Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar el passat 29 d'octubre de 2015 una proposta de resolució per lluitar contra l'exclusió social, acordant l'actualització del Pla Local d'Inclusió Social de Terrassa, mitjançant un procés participatiu de caràcter associatiu i ciutadà que permeti l'obtenció del consens social suficient per a la definició i implementació del nou Pla Local d'Inclusió Social 2016 - 2020.
 
El Pla d'inclusió Social és el document que, a partir d'una diagnosi estratègica dels riscos d'exclusió i vulnerabilitat social de la ciutat, estableix els mecanismes de cooperació i concertació entre els diferents agents implicats per tal d'aplicar mesures en xarxa.
 
En aquests moments, s'està treballant en aquesta actualització.