MODIFICACIONS NORMATIVES EN CURS

 

 

ORDENANÇA D'ÚS PÚBLIC DE L'ANELLA VERDA

 

L'ordenança d'ús públic de l'Anella Verda és l'instrument normatiu que complementa la regulació del Pla Especial de l'Anella Verda pel que fa a l'ús públic de l'entorn natural, establint les garanties per a la conservació del patrimoni natural i cultural d'aquest espai natural en relació amb l’ús públic i l’exercici de les activitats relacionades amb l’esport, l’educació i el lleure.

 

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE TERRASSA

 

L’aprovació de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa té com a objectiu la revisió, adaptació i actualització de la normativa municipal en la línia de compliment del Pla local de prevenció i gestió de residus de Terrassa 2018-2030.

 

 

 

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA 

 

Consell Municipal que estableix un marc de participació entorn la política d'habitatge a la ciutat de Terrassa i permet canalitzar i estimular la participació de la ciutadania i les entitats i organitzacions de la ciutat.

Es configura com a mecanisme cabdal de seguiment del Pla Local d'Habitatge, facilitant el treball transversal de tots els agents que tenen relació amb aquest matèria i ajudant a treballar objectius comuns que afavoreixin el seu impuls amb una visió de ciutat.

 

Data actualització: febrer de 2021

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria General i butlletins oficials