MODIFICACIÓ DE CONTRACTES FORMALITZATS

Exercici 2020          
Exercici 2019            
Exercici 2018            
Exercici 2017            
Exercici 2016            

Data actualització: novembre de 2020

Actualització trimestral

Font: Contractació